תנאי האתר

 1. אחו או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אחו שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית של הלקוח.
 2. באם נפלה טעות בתיאור הפריט באתר, לא יחייב הדבר את אחו.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא אחו באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. אחו אינה אחראית לשימוש שתעשי בפריט שלא בהתאם להוראות המצוינות עליו.
 6. אחו לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, יחד עם זאת נעשה כמיטב יכולתנו לספק את הפריטים במועד המבוקש.
 7. אחו רשאית להסיר פריט מהמלאי הקיים בכל עת ואינה מתחייבת להחזיק במלאי פריט מסוים המופיע באתר.
 8. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אחו ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת אחו, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 9. אם את סבורה כי הפריטים שרכשת באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, את מוזמנת לפנות אלינו בטלפון 0545-850520 או למייל: [email protected] ואנו נטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי אחו ביחס לפרטיותך בעת השימוש באתר, וכיצד משתמשת אחו במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשות באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 1. פרטייך האישיים (כולל כתובת דוא”ל) ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר אחו מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת מוצרים מבוקשים וקבלתם ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 2. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”) יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 3. אחו עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת – אחו משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה ונוהלי אבטחה בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 4. בנוסף, כפי שפורט ב”תשלומים” סליקת כרטיסי האשראי דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה ואחו אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידך בשרתיה.
 5. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא, מספר טלפון וכתובת הדואר והדוא”ל שלך (להלן:ההרשמה”) על כן, הנך מצהירה בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לאחו במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 6. אחו תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם“) אחו רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 7. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעיםמכוח עליון, אחו לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לך או למי מטעמה, כמו כן במידה אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

בכל בעיה ו/או שאלה את מוזמנת לפנות אלינו בטלפון 0545-850520 או למייל [email protected] ואנו נעשה כל מאמץ לטפל בפנייה בהקדם.

נגישות (לסגירה לחצו על הכותרת)